Hart voor George Floyd, hart voor jongeren, hart voor ouderen

George Floyd:
Een gezicht op het asfalt, een geboeide man die smeekt om lucht, die smeekt om te mogen blijven leven. Zijn zesjarige dochtertje die nooit meer zal worden voorgelezen, nooit meer zal worden geknuffeld, getroost en grootgebracht door haar sterke vader.

Een onschuldige autistische Palestijn met prachtige ogen die wordt neergeschoten omdat men dacht dat hij een wapen zou hebben. De pijn van de huilende en gebroken moeder gaat door merg en been. ‘Hij was anders, hij was heel gevoelig, hoe konden ze dit doen?’

Madeleine Mc Cann, een driejarige peuter met prachtige kijkers die in 2007 op drie jarige leeftijd wordt ontvoerd en vermoord door een zedendelinquent.

Een 75-jarige Amerikaanse man wordt door een politieman zo hard geduwd dat hij met zijn hoofd de grond raakt en er bloed uit zijn hoofd komt. Hij is zwaar gewond.

Een Syrische beul wordt opgepakt:  Een doekje wordt opengedaan over de gruwelijke martelpraktijken die gevangen moesten ondergaan, waardoor zij alles uitgilden wat de verhoorder wilde horen.

Haat en vergeving

Dit was een kleine greep uit twee weken nieuws.

Helaas ontbreekt het mij aan voorstellingsvermogen. Hoe kunnen mensen dit elkaar aandoen?  Wel voel ik afgrijzen en er zijn gevoelens van woede en misschien zelfs haat over zoveel lafheid. Slik….Dus ook ik heb haat in mij.

Als iemand keer op op keer aangeeft geen lucht meer te hebben en je gaat door, dan heb je het ‘bewust’ gedaan. Hoe verhoudt dit zich tot de legendarische woorden van Jezus: ‘vergeef hen, ze weten niet wat ze doen’?

Vergeving vanuit het hart

Mensen zijn vaak zo ver weg van hun hart, zo in beslag genomen door hun gedachten. Het denken maakt de ander tot haatobject. Het denken verzint dingen om weerlozen als ding of gebruiksvoorwerp te maken, hen te vernederen, pijn te doen en zelfs te doden.

Waar mensen zo ver van hun hart zijn verwijderd en zo in beslag genomen door hun gedachten, is daar wel echt bewustzijn?  Zou Jezus dit bedoelen met: ‘vergeef hen, ze weten niet wat ze doen’?

Wie met een vinger naar de ander wijst, wijst met drie naar zichzelf. Laat ik beginnen met het kijken naar mijn gevoelens van woede en haat die ik ervaar als ik word geconfronteerd met de afschuwelijke beelden.

Hart voor kinderen

En misschien is het tijd dat scholen niet alleen instituten zijn waar kennis wordt opgedaan, maar waar kinderen hun aangeboren goede hart en wijsheid mogen koesteren en laten groeien. Mijn zoontje van zeven vroeg laatst: “Wat is sterker: liefde? Of militairen?” Hij gaf zelf antwoord: “Ik denk liefde. Want als je iemand een knuffel geeft, dan kan je er nooit meer ruzie mee krijgen”.

Niet ieder kind heeft een veilige en liefdevolle thuissituatie. School is de plek waar (bijna) ieder kind komt. Wordt het niet tijd dat leerlingen op scholen leren dat ze niet hun gedachten zijn, dat ze niet al hun gedachten en gevoelens en impulsen hoeven uit te leven? Dat ze hun hart meenemen vanuit de peuterschool naar de basisschool en naar de middelbare school?

Hart voor jongeren

Wordt het niet tijd jongeren te helpen om te gaan met moeilijke gedachten, eenzaamheid, depressie, prestratiedruk, keuzestress, sociale media, de beperkte toekomstperspectieven en met moeilijke situaties zoals een coronacrisis?

Met alleen kennis aanbieden doe je hen ernstig tekort en geef je hen niet de instrumenten die ze nodig hebben. Een voedingsbodem voor een moeilijk leven en een weg die afgaat van het hart.
Hoe kun je ontspannen, hoe kom je los van je gedachten en van schermpjes, het belang van slapen, goede voeding, bewegen, zingeving en de invloed die dit alles  heeft op de hersenen en hart en dus ook op de stemming.

Hart voor ouderen

Het is goed mogelijk dat veel ouderen door de gedwongen quarantaine juist eerder zijn overleden en dat de anderhalvemetersamenleving ze fataal is geworden; dat ze niet gestorven zijn door corona  maar door eenzaamheid, hopeloosheid en depressie.  Mensen die sociaal geïsoleerd zijn hebben een veel hogere kans om te overlijden. Isolatie verzwakt het immuunsysteem en de kwaliteit van het leven. (medisch ethicus Erwin Kompanje, Volkskrant 6 juni 2020).

Waar hulpverleners en schoonmakers onbeschermd mochten rondlopen, zijn ouderen al drie maanden lang verstoken van het belangrijkste en vaak het enige in hun leven: hun dierbaren. Waar regels (verstand) en hart samengaan, kan veel gewonnen worden.

Leven vanuit het hart

Het is tijd dat we eerst onszelf vergeven. Voor het opgaan in onze gedachten. Voor het afdwalen van ons hart.

Het is tijd om onszelf te transformeren en anderen te helpen dat ook te doen zodat ook zij uit hun gedachtenspinsels komen en hun hart weer terugvinden.

Het is tijd om jongeren zoveel meer te bieden dan alleen maar kennis en het is tijd om hart en flexibiliteit te hebben voor de ouderen.

Het ergste is als het lijden van George Floyd en miljoenen anderen die onnodig hebben geleden en tot slachtoffer zijn gemaakt, voor niks is geweest.

Het ergste is als jongeren al jong burnout, eenzaam of depressief raken.

Het ergste is als ouderen eenzaam en depressief, zonder contact en zonder hoop wegkwijnen.

Wij kunnen meer dat dit.

Hartelijke groet, Frank Lageweg

Wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen, meld je dan even aan op franklageweg.nl en ontvang het gratis e-boek: De kracht om te realiseren wat je wilt.

Voel je vrij de nieuwsbrief door te sturen naar een ieder die het kan gebruiken.

franklageweg.nl