workshop van stress naar Kracht_blogberichtHet vrouwtje “even”

Er was eens vrouwtje dat zichzelf voorbij liep.
Als ze ‘s morgens opstond, dacht ze aan ‘s middags.
Als ze ‘s middags aan tafel zat was het weer: “Wat zal ik vanavond eten?”
En als ze dan eindelijk ‘s avonds naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou gaan doen. Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: “Die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven…”  Het vrouwtje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf.
Om met anderen te praten, daar had ze gewoon geen tijd voor.
Ook dat hoorde bij haar “ziekte”.
En weet je wat ze telkens zei?
“Ik moet nog even… Laat ik gauw even… Ik kan nog net even…”
“Even” was haar stopwoordje geworden, en dus nu ook haar bijnaam.

Nu was er in het land een dokter die een heel wijs man was.
Toen hij dat vrouwtje zag en haar hoorde praten, zei hij:
“Mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert.”
“Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug even…”
“Zie je, daar heb je het weer”, zei de dokter, “U bent zo haastig, U laat telkens
de L liggen.”
“Wat laat ik liggen?” vroeg ze.
“De L”, zei de dokter. “Zet de L steeds voor EVEN.”
“Goed dokter, ik zal het doen,” antwoordde ze en weg was ze weer.
Maar telkens als ze de L voor “even” zette, schrok ze zich een hoedje.
“Ik moet nog L—even……, Laat ik gauw L—even…. ik kan nog net L—-even…”

Ze wist zich geen raad, plofte in een stoel en zei zacht:
“zo kan ik nog wel even……… zo kan ik nog wel Leven.”
En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij.
Ze was zich ervan bewust geworden dat haar “even” haar belette van het “leven”.
Ze besloot van nu af aan te LEVEN en bleef gewoon zichzelf.
Ze had de rust van binnen gevonden.

Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles “even” moet doen:
Denk aan vrouwtje “even”, vind de tijd en de rust om te Leven.

(Auteur onbekend)

Hoewel aan bovenstaand verhaal niet veel toe te voegen valt, willen we opmerken dat

Van “even” naar “Leven” eigenlijk een mooie parallel is voor onze workshop:
Van stress naar Kracht.

Het gauw even dit of dat moeten doen, het in de toekomst leven, het jezelf voorbij rennen, piekeren: het  kunnen allemaal oorzaken van stress zijn.

En het “Leven” uit dit verhaaltje, dát wat de oplossing is voor haar onrust, is in onze workshop je innerlijke kracht.

Deze kracht, vitaliteit en balans staan centraal in de workshop en in die zin zou hij ook ‘Vitaal en in je Kracht’ kunnen heten.

Of: Gezond zonder piekeren.
Of: Grenzen stellen vanuit innerlijke kracht.
Of: Leef in het Nu en volg je hart.
Of: Over aandacht en veerkracht
Of: Uit je hoofd, in je lijf!

Het zijn allemaal aspecten die aan bod komen, zowel in theorie als in praktijk. In de praktijk in de vorm van oefeningen (meditaties, ki-oefeningen, Chi Neng Gigong), zodat je zelf kunt ervaren wat bijvoorbeeld het verschil tussen ‘leven vanuit je hoofd’ en vanuit je eigen kracht is. Deelnemers zijn altijd verwonderd dat dit binnen 10 seconden te voelen is. En als je je eigen kracht voelt, voel je ook je grenzen beter, kun je assertiever zijn en beter prioriteiten stellen die voor jóu goed zijn.

Dus deze workshop is bedoeld voor:

  1. mensen die momenteel last hebben van stress
  2. mensen die momenteel geen (of niet zo veel) last hebben van stress, maar op zoek zijn naar een manier van leven, waarbij ze zich vitaler voelen, meer in hun eigen kracht, minder in hun hoofd en meer in hun lichaam, die hun hart willen (durven) volgen of meer in het NU willen leven. Of die af willen van beperkende gedachten, waarbij je je altijd af kunt vragen of je die zelf ooit verzonnen hebt of dat je ze als vanzelf bij de opvoeding hebt meegekregen.

Ons doel is dat je na deze workshop vol energie naar huis gaat met meer inspiratie over hoe je Bewust(er) kan leven. Bewust van dat er altijd een keuze is van hoe jij wílt leven. Bewust van hoe je meer balans kunt krijgen tussen denken en voelen, inspanning en ontspanning, moeten en willen. Je leven creëren zoals je het zelf wilt in plaats van geleefd te worden van verplichting naar verplichting. Want dán leef je maar “even”…

Voor meer informatie over de workshop, klik hier. Om aan te melden of een vraag te stellen, neem contact op.